Terminarz

 

Rok szkolny trwa od 7.09.2020 do 18.06.2021

 W związku ze zmianą terminu ferii zimowych, zostały wprowadzone  zmiany w naszym terminarzu.


Terminarz płatności rat w roku szkolnym 2020/2021

Nr raty Termin wpłaty Czas trwania zajęć
I 30.09.2020 7.09 - 2.10
II 23.10.2020 5.10 - 31.10
III 27.11.2020 2.11 - 27.11
IV 22.12.2020 30.11 - 22.01
V 28.01.2021

25.01 - 19.02

VI 26.02.2021 22.02 - 19.03
VII 26.03.2021 22.03 - 23.04
VIII 30.04.2021 26.04 - 21.05
IX 28.05.2021 24.05 - 18.06


Wpłat można dokonywać w biurze Szkoły lub na konto nr:
29 8589 0006 0260 0004 0240 0001


Dni wolne od zajęć:

11. 11. 2020 - Święto Niepodległości

23. 12. 2020 – 3. 01. 2021 - przerwa świątęczna zimowa

4. 01 – 17. 01. 2021 - ferie zimowe 

1. 04 – 6. 04. 2021 - przerwa świąteczna wiosenna

 3. 05. 2021 - weekend majowy

3. 06. 2021 - Boże Ciało


Terminy odrabiania zajęć (po zmianie)

11. 11. 20 środa odrabiamy  31. 03. 21 środa

3. 05. 21 poniedziałek odrabiamy 21.12. 20 poniedziałek

3. 06. 21 czw. odrabiamy  22. 12. 20 wtorek

 

Aktualności