Regulamin

 1. Zajęcia na kursach językowych odbywają się na różnych poziomach zaawansowania w różnych grupach wiekowych. Nowi uczniowie dołączają do grup na podstawie testu kwalifikacyjnego lub rozmowy diagnostycznej.

 2. Zajęcia odbywają się w następujących wymiarach godzin tygodniowo:

  2 x po 75 minut - dorośli, młodzież gimnazjalna i szkół średnich
  1 x po 90 minut - dorośli, młodzież szkół średnich 
  2 x po 60 minut - dzieci od IV do VI klasy szkoły podstawowej
  2 x po 45 minut - dzieci od I do III klasy szkoły podstawowej

 3. Grupy są dobierane pod względem wieku uczestników i stopnia opanowania przez nich języka. Maksymalna ilość osób w grupie wynosi 10 osób.

 4. Organizator nie jest w stanie dostosować harmonogramu zajęć do indywidualnych życzeń kursantów dotyczących terminu zajęć.

 5. Podręczniki dla uczestników kursu zapewnia ich organizator. Koszt podręczników nie jest wliczony w cenę kursu.

 6. Rok szkolny liczy 36 tygodni i trwa od początku września do połowy czerwca z przerwami na święta Bożego Narodzenia i ferie zimowe - 2 tygodnie oraz na Święta Wielkanocne - 1 tydzień.

 7. Lekcje, które nie odbyły się z powodu świąt państwowych lub choroby lektora, są odrabiane w terminie późniejszym.

 8. Warunkiem zapisu jest opłacenie wpisowego oraz czesnego za pierwsze 4 tygodnie nauki. Jeśli kursant wyraża chęć kontynuacji nauki w następnym roku szkolnym wpisowe jest przeniesione na następny wrzesień. Jeśli kursant rezygnuje z końcem roku szkolnego, wówczas jego ostatnia rata jest pomniejszona o kwotę wpisowego. Wpisowe nie jest zwracane, gdy rezygnacja następuje w czasie trwania roku szkolnego.

 9. Opłaty za kurs należy dokonać zgodnie z terminarzem podanym na dany rok szkolny.

 10. Za zajęcia, na które uczestnik nie stawił się z powodów osobistych, nie przysługuje zwrot opłaty. W wyjątkowych przypadkach (długotrwała choroba) może zostać uwzględniona 50% obniżka płatności czesnego.

 11. Rodzice dzieci uczęszczających na kursy proszeni są o kontakt z lektorem, kontrolę frekwencji dziecka na zajęciach oraz jego postępów w nauce.

 12. Uczestnicy kursów proszeni są o zwracanie się do lektorów ze swymi problemami językowymi oraz uwagami dotyczącymi prowadzenia kursów.

 13. W interesie kursantów leży punktualne stawianie się na zajęcia, aktywny w nich udział i wykonywanie zleconej do domu pracy własnej.

 14. Każdy rok szkolny kończy się egzaminem, na podstawie którego otrzymuje się świadectwo i promocję na kolejny rok nauki w naszej szkole.

 15. Za szkody i zniszczenia dokonane przez dzieci w budynku szkoły odpowiadają rodzice.
Bochnia dnia: 98.06.16

Aktualności