O szkole

     Znajomość języka angielskiego we współczesnym świecie jest niezbędna, często umożliwia znalezienie dobrej pracy, poznanie nowych ludzi, czy samodzielny wyjazd za granicę. Uczymy języka angielskiego ciekawie, solidnie i z humorem.

     Szkoła istnieje od 1993 roku. Uczymy języka angielskiego w oparciu o najnowsze metody kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem metody komunikatywnej oraz zasad gramatyki. Dzięki metodzie komunikatywnej zdobędziesz umiejętność posługiwania się żywym językiem w każdej sytuacji, natomiast zgłębienie prawideł gramatyki ułatwi Ci zdawanie wszelakiego rodzaju egzaminów. Nauka w szkole jest wspierana multimediami.

     Jako najstarsza szkoła języka angielskiego w Bochni organizujemy kursy na wszystkich poziomach zaawansowania, dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Kształcenie rozpoczynamy już od klasy zerowej szkoły podstawowej. Uczestnicy kursów łączeni są w niewielkie grupy (6-8osób), jednak dopuszcza się uczestnictwo 10 osób. Dobierane są one według wieku i poziomu zaawansowania językowego określanego testem kwalifikacyjnym. Zajęcia w niewielkich grupach zapewniają możliwość czynnego w nich udziału, częstych wypowiedzi, bezpośredniego kontaktu z lektorem i systematycznego sprawdzania postępów w nauce. Na półrocze rodzice otrzymują pisemny raport o postępach w nauce.

    Dla uczestników kursów sprowadzamy podręczniki renomowanych wydawnictw tj. Oxford, Pearson, Macmillan, MMPublications.  Nie są one wliczone w cenę kursu, jednak można je nabyć po promocyjnych cenach.

    Rok szkolny zakończony jest egzaminem sprawdzającym stopień opanowania całego materiału, na podstawie którego uczący się otrzymują świadectwo             i promocję na kolejny rok nauki. Szkoła zapewnia ciągłość nauczania.

    Do tradycji szkoły należą organizowane od wielu lat konkursy: z okazji Halloween- konkurs na najładniejszą dynię Jack-o-lantern, w okresie Świąt Bożego Narodzenia- konkurs kolęd, w marcu Dni Św.Patryka, konkurs na obrazek do kalendarza Good Luck.

   Na zakończenie roku szkolnego przygotowujemy przedstawienia teatralne, prezentacje poszczególnych grup oraz quizy i gry. Gry językowe mają na celu umożliwienie nauki języków obcych z przyjemnością i przez zabawę, w trakcie której prezentacja struktur gramatycznych i słownictwa odbywa się mimochodem. Sprawiają radość i zwiększają efekty nauki języków.

Szkoła posiada zezwolenie Kuratora Oświaty w Tarnowie nr 19/96.

Aktualności